รถเมล์ สาย 82 เลขรถ 82-64 ขับขี่เปลี่ยนเลนกระทันหัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 82 เลขรถ 82-64 ขับขี่เปลี่ยนเลนกระทันหัน ขับด้วยความเร็ว ไม่ระมัดระวัง เปลี่ยนเลน เข้าเลน ขวาเพื่อไปแทรกกลับเลนซ้าย

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังเจ้าของผู้ประกอบการ ( บริษัท แกรนด์ซิตี้บัส จำกัด. )ให้กำชับย้ำเตือนพนักงานขับรถโดยสาร สายปอ.82-64 ทะเบียน 15-3291 แล้ว ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมหรือพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.