รถเมล์ สาย 81 คนขับรถไม่มีมาตรฐาน และมีพฤติกรรมเลว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 81 ไม่จอดป้ายบริเวณโลตัสบางแค ในขณะที่มีคนโบกเลย เป็นจำนวน 2-3คัน ในช่วงเวลา 05.40-06.20 วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 รวมถึงขับรถเร็ว ขับรถหวาดเสียว ก่อนจะเลยป้ายออกไป ไม่ทราบว่า ทางองค์การขนส่งมีข้อพิจารณาในการแก้ไขอย่างไร เพราะการร้องเรียนแต่ละครั้งยังมีพนักงานขับรถที่ขับรถเช่นนี้อีกมาก อีกทั้งสังเกตได้ว่าพนักงานขับรถที่พบมักเป็นผู้สูงวัย ซึ่งทำให้สงสัยว่าพนักกงานขับรถมีอาการป่วย หรือผิดปกติทางสายตาหรือการได้ยินหรือไม่ ที่อาจทำให้ไม่เห็นผู้โดยสาร หากเป็นเช่นนั้นขอองค์การขนส่ง พิจารณาปรับเปลี่ยนพนักงานขับรถ เพราะการขับรถของพนักงานขับรถในลักษณะแบบนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น อุบัติเหตุ ได้ในอนาคต