รถเมล์ สาย 8 รถธรรมดา(รถร้อน) ยากใก็วิ่งรอบ 23.30 ด้วย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ สาย 8 รถธรรมดา(รถร้อน) รถมีวิ่งน้อยเกินไป ดึกๆหลัง 20.30 ไม่มีวิ่งแล้ว อีกอย่างรถแอร์ราคาแพงเกินไป เพราะเทียบกับรถร้อนไปกลับได้ 2 ครั้งเลย รบกวนทางหน่วยงาน ส่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ หลายคนพูดกันเยอะครับ ต้องการรถร้อน ครับขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)