รถเมล์ สาย 79 รอนานมาก อยากให้ปรับปรุง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากให้ปรับปรุง หรือเพิ่มจำนวนรถ สาย 79 ค่ะ เพราะแต่ละวันใช้เวลารอนานมากประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไป ทำไมถึงไม่มีการพัฒนา ฝั่งขากลับอู่พุทธมรฑลมีรถมาตลอดเกือบทุก 5 นาที แต่ขาไปสยาม รอนานมาก อยากให้ช่วยปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ