รถเมล์ สาย 77 น้อยมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สังเกตุมาหลายเดือนแล้ว ช่วงเวลา 8-9 โมงเช้า จะมุ่งหน้าไปพระรามสาม ลองนั่งนับสาย 77 เทียบกับสาย 1 ที่วิ่งผ่าน โรบินสันบางรักเหมือนกัน ปรากฎว่า สาย 1 ผ่านไป 11 คันแล้ว สาย 77 ถึงจะโผล่มาสักคัน เลยอยากเสนอว่า ถ้าสาย 1 มันเยอะ ก็ย้ายมาวิ่งสาย 77 ก็ได้นะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 77 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ