รถเมล์ สาย 72 พนักงานขับรถคุยโทรศัพท์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 72 เบอร์ 74-40373 คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ ส่งเสียงดัง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 115 คุยโทรศัพย์ตลอดทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรม กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ