รถเมล์ สาย 66 รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 66 รอนานมาก รอรถทีไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมง ยิ่งในเวลาตอนเที่ยงวัน รอรถเป็นชั่วโมงกว่า ไม่ทราบว่ารถหายไปไหน ในขณะที่รถเมล์สายอื่นๆ 16 505 30 ผ่านไป 4-5 คันต่อ 1 สายรถเมล์แล้ว ระบบบขนส่วงมวลชนยังไม่ดีแบบนี้ ทำไมไม่เพิ่มจำนวนรถให้เยอะขึ้น เป็นมานานแล้ว ไม่ได้มีการแก้ไขให้ดีขึ้นบ้าง รถหายไปแบบนี้เสียเวลามาก ขนาดเที่ยงวันรถไม่ค่อยติด แต่ก้ไม่มีรถเมล์ให้ใช้บริการอยู่ดี ระบบขนส่งมาลชนเป็นแบบนี้ไง ประชาชนจึงต้องออกรถมาใช้ แล้วรถมันก้เลยยิ่งติด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ