รถเมล์ สาย 58

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามครับ รถเมล์ สาย 58 ให้บริการตลอดทั้งคืนหรือเปล่าครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 58 ตามสัญญาที่ได้ทำต่อองค์การฯ คือเดินรถตลอดทั้งคืนตามคำสั่งที่องค์การกำหนด จึงเรียนมาเพื่อทราบ