รถเมล์ สาย 509 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 7.14 น. รถเมล์แอร์สีส้ม ขสมก สาย 509 รหัสจาก application via bus 13-1474 เจตนาไม่เข้าป้ายรอรถโดยสารสนามเป้า โดยขับอยู่ในช่องจราจรขวาสุด ในขณะที่ป้ายรอรถโดยสารอยู่ช่องด้านซ้ายสุด พนักงานผู้ขับรถโดยสารย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่าการขับขี่ในลักษณะเช่นนี้ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้บริการได้ ในขณะที่รถร่วมบริการเอกชนสายอื่นกลับสามารถชะลอรถชิดซ้ายเพื่อรับผู้โดยสารได้ การกระทำของพนักงานขับรถดังกล่าวทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีการจราจรติดขัดได้ เป็นการไม่สนับสนุนให้ใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อโปรดพิจารณา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ