รถเมล์ สาย 45 รอ โคตรนาน 1-2 ชม ตลอด แล้ว มาที มาพร้อมกัน 2 คัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ สาย 45 รอ โคตรนาน 1-2 ชม ตลอด แล้ว มาที มาพร้อมกัน 2 คัน เมื่อไหร่ จะ ทำให้มีรถ เยอะ หรือ กำหนดเวลามาเลยจะมากี่โมง ถ้าไม่งั้นก้อยกเลิกไปเลยดีกว่าไหม ?

เรียนผฺู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอจำนวนผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางที่รวเร็วแก่ผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ