รถเมล์ สาย 28 ไม่ยอมจอดที่ป้ายสถาบันประสาทวิทยา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 28 เลขข้างรถ 28-1 ไม่ยอมเข้าจอดที่ป้ายสถาบันประสาทวิทยา เวลา15;00 น. วันที่ 10 ก.พ. 2560

เรียนยท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 28 ไม่จอดป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบกับพนักงานประจำรถ จึงเรียนมาเพื่อทราบ