รถเมล์ สาย 26

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย 26 ชอบขาดสายช่วงประมาณ 11.00 น. ไม่ทราบเวลาปล่อยรถใช่ทุก 20 นาทีหรือป่าว เพราะมารอเวลานี้ทีไร รอนานทุกที เวลาอื่นบ้างที่ มา 3 คันซ่อน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไปร้องเรียนแนะนำบริการได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)