รถเมล์ สาย 166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้รถเมล์สายนี้มีรอบที่ไม่วนปากเกร็ด เป็นรอบพิเศษ ซัก2 รอบ เช้าเย็นครับ ถ้าเป็นช่วงเวลา7โมง นี่จะโอเคมากครับ ผดส. ก็ไม่น้อย น่าจะจัดสรรให้เป็น เมืองทอง-ทางด่วน-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลยไม่ต้องไปวนปากเกร็ด วันละ 2รอบ จะเป็น 7:15 กับ 7:45 ก็ได้นะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ