รถเมล์ สาย 13 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 13 ช่วงเวลา 5 โมงเย็น เลขทะเบียน 11-9676 วันที่ 4 กันยายน 2562 ไม่จอดป้าย ทั้งที่รถว่างแทบไม่มีผู้โดยสาร ขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วย และนอกเหนือจากนี้ ที่ประสบปัญหาอยู่บ่อยๆ เหตุการณ์แบบนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง พนักงานงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร พูดคุยกันหยาบคาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ