รถเมล์ สาย 111 มาช้ามาก 30 นาที 45 นาที มาคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 111 รอนานมาก 30 นาทีมาคัน 45 นาทีมาคัน เคยร้องเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเลย ช่วงเวลาเร่งรีบต้องรอนานมาก พอมีคนพูดว่าทำไมรถมาช้าจัง ก็ชักสีหน้าใส่ผู้โดยสารว่ารถติดต้องรอ ยิ่งช่วงฝนตกไม่ต้องนั่งกันเลยรถเมล์รั่ว ฝนสาด พิ้นนองไปด้วยน้ำ ควรปรับปรุงด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงการปล่อยรถกำชับนายท่าให้ปล่อยตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ