รถเมล์ ยูโร สาย 517 จำนวนรถน้อย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปัจจุบันมีรถที่ให้บริการน้อย ต้องรอนาน รถออกจากท่าไม่เป็นเวลา ทำให้ถึงที่ทำงานสาย ช่วงเย็นรถหมดเร็ว ไม่มีรถให้เดินทางกลับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ