รถเมล์ ปอ.84 ไร่ขิง มีแต่รถเสริมเยอะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ทำไม่ถึงมีแต่รถเสริมเวลาเร่งรีบช่วงเวลา 6.00 น.-8.00น. เพราะผมต้องไปลงที่คลองสาน ไปแค่บางหว้า ท่าพระบ้าง กว่าได้ไปก็คันที่ 3 บ้างซื้อใช้เวลารอนาน เป็นแบบนี้มา ประมาณ 1 เดือนแล้ว ช่วงพ.ค.2562 ซึ้งตอนแรกไม่เป็นนะครับพอขึ้นราคารถแล้วเป็นทันที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ