รถเมล์ ปอ.68 ไม่จอดรับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถปอ.68 ไม่จอดรับผู้โดยสารหลายครั้ง ผมขึ้นมาไม่จอดรับ 5ครั้งแล้ว บริเวณถนนจรัญ ก่อนแยกบางขุนนนท์ ขอให้ตักเตือนผู้ขับด้วย แย่มาก

เรี่ยนคุณ พงศกร ศิริิสิงห์อำไพ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเร่ียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้กำชับพนักงานข่ับรถโดยสารให้ตระหนักถึงหน้าที่การให้บริการด้วยความรับผิดชอบ บริการให้ผู้โดยสารได้รับความ สดวก และปลอดภัย ในการใช้บริการ หากตรวจพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.