รถเมล์ ปอ 84 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ 22:28 โบกที่ป้ายสถานีกรุงธนบุรี แต่คนขับไม่จอดรับค่ะ ทั้งๆที่ไม่ได้ขับเร็ว และระยะสามารถชะลอจอดรับได้ แต่คนขับเลือกที่จะไม่จอดรับค่ะ เข้าใจว่ารถสาย 84 เยอะ แต่ ณ เวลานั้นเรารีบค่ะ เราอยากกลับบ้าน เพราะมัน 4 ทุ่มครึ่งแล้ว ถ้าสักแต่จะขับให้ครบรอบ เพื่อจะได้เข้าอู่ อย่ามาขับรถเมล์เลยค่ะ คนขับยังอยากเลิกงานเร็วกลับบ้านเร็วเลย แล้วคนที่เป็นคนทำงาน นั่งรถเมล์กลับบ้านอย่างเราก็รีบกลับเหมือนกันค่ะ เลขรถ 6-56124 (13-1852)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถในช่องทางจราจรด้วยความถูกต้อง จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้ง ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ช่วยลดภาระในการเดินทางให้กับประชาชน(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)