รถเมล์ ปอ. 522 ไม่จอดรอผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ซึ่งผู้โดยสารได้วิ่งและแสดงสัญลักษณ์ชัดเจนว่าจะขึ้น แต่ไม่มีการจอดโดยการชี้นิ้วไปด้านหลัง ซึ้งด้านหลังไม่มีรถเมล์ตามมา คนขับเป็นทอม หมายเลขรถ 1-90037 เลขทะเบียนรถ 144110

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.