รถเมล์ ปอ. 139 เอาเปรียบผู้สูงอายุ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ ปอ. 139 เอาเปรียบผู้สูงอายุ ข้าพเจ้าอายุ 63 ปี วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลาประมาณ 19.00 น. ข้าพเจ้านั่งรถเมล์ ปอ. 139 จากถนนบางนา-ตราด ซอย 46 ไป Central Bangna ระยะทางประมาณ 1 ก.ม. ข้าพเจ้าเคยนั่งในราคา 8 บาท (ราคาสำหรับผู้สูงอายุ) จากราคาเต็ม 11 บาท แต่พนักงานเก็บค่าโดยสารต้องการเก็บในราคา 11 บาท โดยชี้ให้ดูป้ายประกาศที่ประตูรถว่า ราคาสำหรับผู้สูงอายุเริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.00 น. ถ้านับเป็นชั่วโมงแล้ว ก็เป็นเวลา 5 ชั่วโมงครึ่ง การติดเวลาเช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการเอาเปรียบผู้สูงอายุ ขอให้ ขสมก. และกระทรวงคมนาคมช่วยแก้ไขด้วย