รถเมล์ ปอ.สาย 44 ทะเบียน 15-2006 ขับรถไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ ปอ.สาย 44 ทะเบียน 15-2006 ขับรถไม่สุภาพ ขับรถกระชากและเร็วมากๆๆ ไม่จอดป้ายที่ผู้โดยสารต้องการลง ไปจอดป้ายถัดไปซึ่งไกลมาก ทำให้ต้องเดินย้อนกลับมาอีก

เรียน คุณ NuTz ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารสาย 44 เบอร์ 26 ทะเบียน 15-2006 แล้วได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ