รถเมล์​สาย191ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลาประมาณ11.20ผมนั้งรอรถเมล์​สาย191กับ178อยู่แล้วเห็นรถเมล์​สาย191ขับมาโบกรถแล้วคนขับไม่จอดรับขับผ่านไปเลยเปิดแอปดูพบว่าป้ายทะเบียน12-0506 8-80437จึงร้องเรียนให้ลงโทษหรือปรับปรุงทำให้เสียเวลา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะพิจารณาลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)