รถเมล์​สาย 515 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอแจ้งร้องเรียนรถเมล์​สาย 515 ทะเบียน 13-1698 ไม่จอดรับผู้โดยสาร บริเวณป้ายศาลแขวงดุสิต ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลาประมาน 21.25น. โดยตัวผู้โดยสารยืนรอรถอยู่นาน เมื่อรถมาได้มีการโบกเรียกรถให้จอดแล้วแต่รถกลับไม่ยอมจอดให้ผู้โดยสารขึ้นและขับผ่านเลยไปโดยไม่มองผู้โดยสารเลยค่ะว่ามีผู้โดยสารที่ป้ายหรือไม่ อยากให้ทางพนักงานของสายรถเมล์​มีความเข้าใจถึงงานบริการ และความรู้สึก​ของคนที่รอต้องการใช้บริการให้มากกว่านี้ และปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติอย่างครบถ้วนมีการรับ-ส่งตามป้ายค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ หากพบมีกระทำความผิดเช่นนี้อีกมีโทษสถานหนักตามระเบียบองค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ