รถเมล์​ยูโร84​ ทะเบียน6-55184 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่​ 12​ตุลาคม​ 2562​ เวลา7.55 ขับรถชิดเรนขวาไม่แวะจอดผู้โดยสาร​ ป้ายบิกซีเอกตร้า​ถึงจะโบกเรียกก่อนถึงป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ