รถเมล์ไม่เข้าป้าย ขับชิดขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 56 สองคันต่อเนื่อง ถ้าจะชิดขวา ไม่เข้าป้าย ก็ควรยกเลิกป้ายนี้ไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)