รถเมล์ไม่เก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 24 ทะเบียนรถ 11-9618 เวลาประมาณ 17.30-18.00 วันที่ 4 ต.ค. 62 ไม่เก็บค่าโดยสารไม่ดูผู้โดยสารตอนขึ้นรถนั้งทำอะไรอยู่ไม่รู้จนผู้โดยสารต้องลุกไปจ่ายตังเอง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ