รถเมล์ไม่รับผู้โดยสารที่ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์ที่ป้ายสวนลุมก่อนที่จะเข้าสีลม รอรถเมล์สาย 15 และ 504 เพื่อจะไปเจริญกรุง 85 รถเมล์ 2 สายนี้จอดส่งผู้โดยสารก่อนจะถึงป้ายหน่อยเดียวเพราะรถติด จากนั้นก็ออกขวา ไม่รับผู้โดยสารที่รอ ที่ป้ายเลย ประมาณ 3-4 คันได้ เป็นแบบนี้ทั้ง 2 สายเลยค่ะ ต้องทำยังไงคะ จะต้องเดินไปขึ้นป้ายหน้าสีลมคอมเพล็กซ์มั๊ยคะ ออกกำลังกายก็ว่าเหนื่อยแล้ว รอรถเมล์เหนื่อยกว่าค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ