รถเมล์ไม่จอดเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ที่ป้ายกิ่งเพชรฝั่งขาออกไปปากน้ำ เวลาประมาณ8.30น. รถเมล์สาย511ขับมาแล้วจอดที่เลนนอกก่อนถึงป้าย20เมตรให้ผู้โดยสารลง แล้วก็ตีขวาออกขึ้นสะพานไปเลย โดยไม่ได้สนใจผู้โดยสารที่รอให้รถจอดเข้าป้ายจอดเลย อยากให้กำชับและมีมาตรการที่จะไม่ทำให้คนขับทำแบบนี้อีก เพราะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนผู้โดยสารก็รีบจะไปทำธุระ ไม่มีเวลารอรถคันถัดไปซึ่งไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ ผมเจอมาหลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งอรกครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ