รถเมล์ไม่จอดรับ-ส่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 67 สีฟ้า-ขาว เสริมอุรุพงษ์ หมายเลขตั๋ว 9693356 เวลา 19.45น. จากกระทรวงการคลังมุ่งหน้าอุรุพงษ์ ไม่จอดรับ - ส่ง ผู้โดยสารที่ป้าย ขาขึ้นรถโบกให้จอดรถก็จอดเลยป้าย เเละไม่จอดในช่องจอดรถเมล์ ขาลงมายืนรอที่ประตูก่อนถึงป้ายก็ไม่จอดส่งผู้โดยสารที่ป้าย พอกดกริ่งให้จอดก็ไม่จอด เพราะขับมาด้วยความเร็วสูงมาก มีผู้โดยสารบอกว่าถ้าไม่กดกริ่งไม่จอด และถามคนขับเเล้วว่าทำไมไม่จอด คนขับเเจ้งว่าถ้าไม่กดกริ่งก็ไม่จอด รบกวนกวดขันด้วยนะค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นขอมูลจัดอบรมพนักงานให้ตระหนักต่อหน้าที่เป็นพนักงานบริการที่ดี และตรวจสอบหาผู้กระทำผิดหากตรวจสอบพบว่าพนักงานมีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกกรุณาแจ้งวันที่เกิดเหตุ ขอบขอบคุณที่แจ้งบริการและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.