รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย 64 สีแดง วิ่งจาก พาต้าปิ่นเกล้า ไป อู่นครอินทร์ วิ่งเร็วไม่จอดป้าย รอก็นาน รถก็น้อย เห็นมีคนแจ้งไปหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีการพัฒนาอะไร คนขับก็คนเดืม ขับรถแย่มากๆ รถแดงของ ขสมก. เลยนะ ไม่ใช่รถร่วม เจอหลายครั้งแล้ว คนรอมาเป็นชั่วโมง แต่ไม่จอดรับ จะรีบไปไหน พฤติกรรมไม่ใช่ครั้งเดียว แต่เป็นทุกวัน คนเดิม ขับช่วงบ่ายถึงเย็น อยากให้เปลี่ยนคนขับไปเลย คนเดินทางเดือดร้อน รถมีอยู่คันเดียว น่าจะทราบตัวคนขับไม่ยาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ