รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 13.10 น. บริเวณป้ายรถเมล์ ถนนลาดหญ้า รถเมล์สาย 111 ทะเบียน 11-8918 ไม่จอดรับผู้โดยสาร โบกเรียกก่อนถึงป้าย โบก 2 ครั้ง ก็ไม่จอด ทำถูกต้องแล้วหรอคะ กรุณาตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ