รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร สาย21

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย21 รอก็นานพอมาอุสาลุกไปโบกแต่กลับวิ่งออกข้างนอกไม่เข้าป้ายเห็นผู้โดยสารโบก แต่บอกหน้าแล้วเมินหนีแย่มาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ