รถเมล์ไม่จอดรับผู้โดยสาร ป้ายวิภาวดีรังสิต 17

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ทีมงานขสมก รถเมล์หลายสาย เช่น 29 510 มักไม่จอดป้ายวิภาวดี 17 ซึ่งมีผู้ต้องการโดยสารและโบกมือเรียก อยากให้ท่านช่วยแนะนำและตักเตือนพนักงานขับรถให้ช่วยชะลอรถ ในบริเวณดังกล่าวซึ่งค่อนข้างมืดและสังเกตได้ยาก ด้วยความนับถือ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ