รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์มีสิทธิ์อะไรไม่จอดป้าย แล้วอ้อมไปทางอื่นคะ บอกรถติดเลยอ้อม งงมากค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางร่วมบริการไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ อบรม กำชับพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียน/วันที่ /หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ จะได้เรียกผู้กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.