รถเมล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา22.20น.ผมขึ้นรถเมล์สาย29สีครีมแดงจากพญาไทพลาซ่ามาลงหน้า รพ.พญาไท2 พอรถผ่านหน้า ห้างซีซั้นผมก็กดกริ่ง แต่พนักงานขับรถไม่ยอมจอดรถป้ายหน้ารพ.พญาไท2แต่กลับเร่งเครื่องผ่านไปเฉย ผมจึงกดกริ่งแช่ จนคนขับจอดให้ผมลงตรงป้ายBTSสนามเป้า ผมสังเกตเห็นคนขับทำท่าทางไม่พอใจ จึ่งต่อว่าไปว่าผมกดกริ่งแล้วทำไมคุณไม่จอดป้ายหน้าโรงพยาบาล แต่คนขับกลับตะโกนกลับมาว่าตรงนั้นมันมีป้ายที่ไหนกัน ผมจึงตะโกนเถียงกลับไปว่าทำไมจะไม่มีผมลงของผมทุกวันคุณอย่ามาเถียงผม หลังจากนั้นคนขับก็ขับรถออกไป ผมว่าหลังๆมานี้การบริการของรถรวมสาย29ยังดีกว่ารถขององค์การบางคันอีกนะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งเรื่อง หมายเลขข้างรถ เลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป