รถเมล์ไม่จอดที่ป้าย วิ่งเลนสอง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 509 เวลา 20.22 บริเวณป้ายเสริมมิตร ก่อนบีทีเอสบางหว้า ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร เลขที่ 13-1832(6-56104) ปรับปรุงด่วนครับ โบกเรียกอยู่ไกล แต่ไม่เข้าเลน วิ่งเลนสองตลอด

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 509 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับส่งด้วยความระมัดระวังทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ