รถเมล์ไฟฟ้า สาย124 ออกตัวกระชาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์ไฟฟ้า สาย124 หมายเลขรถ 4-51(34) ออกตัวกระชากทำให้เกือบล้ม แล้วรีบปิดประตูทำให้หนีบเท้าค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)