รถเมล์ไปสนามบิน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สายบางนาตราด(ถนนเทพรัตน) ไม่มีรถไปสนามบินเลยมีรถร่วมสายเดียว40นาทีกว่าจะมาแถมมาไม่เป็นเวลาด้วยบางทีนานกว่า40นาทีบางทีเร็วกว่า40นาทีพลาดรถรอยาว รถตู้มีแต่วิ่งแต่ทางด่วนข้างในออกมารับเฉพาะป้ายใหญ่ๆ นานจะออกมาวิ่งข้างนอกที่ไปลำบากรอรถกันล่วงหน้าเป็นชั่งโมงขอให้เพิ่รถสนามบินเส้นบางนาตราดด้วย

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ