รถเมล์ไปราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์ไปราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องขึ้นฝั่งท่าเรือคลองสานหรือฝั่งตรงข้าม และลงป้ายอะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการใช้บริการสาย 149 ฝั่งตรงข้ามท่าเรื่อคลองสาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ