รถเมล์แอร์ สาย 205 หายไปไหนหมด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้รอรถเมล์แอร์สาย 205 รอตั้งแต่ 8:05 น. ป้ายโตโยต้าธนบุรี มาคันเดียวเต็มแน่นไม่สามารถจอดรับที่ป้ายได้ รอมาจน8:40 น. รถก็ยังไม่มา ไปทำงานสายตลอด เอารถมาเสริมเยอะๆ ด้วย ขึ้นราคาแล้วรถน้อยลง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ