รถเมล์แดง 107 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถร้อนครีมแดง สาย 107 เลขข้างรถ 1-50517 วันที่ 22/09/2562 เวลาประมาณ 08.39 น. ไม่จอดรับผูโดยสารที่ป้ายรถเมล์กรมศุลกากร (ก่อนขึ้นทางด่วนกลับบางเขน) วิ่งเลนขวาแซงรถเมล์แอร์สายเดียวกัน ไม่ยอมเข้าป้าย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ