รถเมล์แดง สาย 34 ไม่จอดป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ร้องเรียน "รถเมล์แดง สาย 34 ไม่จอดป้ายรถเมล์" เลขด้านข้างรถ 1-40078 เหตุเกิดวันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลาประมาณ 8.10 น. รถเมล์สาย 34 เลขด้านข้างรถ 1-40078 มุ่งหน้าจากตึกช้างไปทางห้าแยกลาดพร้าว ทั้งนี้มีผู้โดยสารกดออด(รวมถึงข้าพเจ้า) ประสงค์ต้องการลงรถตามป้ายรถเมล์ "ป้ายสถานีกองปราบ" แถวบริเวณแดนเนรมิตเก่า แต่เมื่อใกล้ถึงป้ายรถเมล์ มีสภาวะรถติดชั่วคราว พนักงานขับรถตัดสินใจเปิดประตูก่อนถึงป้ายรถเมล์ในระยะหนึ่ง ประมาณ 50 ม. แต่ผู้โดยสาร 2 คน ไม่ได้ลงเพราะอาจคิดว่าต้องการลงตรงป้ายเหมือนกัน พนักงานขับรถจึงตัดสินใจปิดประตู และเมื่อรถเคลื่อนที่และขับจนถึงป้ายรถเมล์ พนักงานขับรถกลับไม่เปิดประตูอีกครั้ง จนผู้โดยสารกดออดเตือนอีกครั้งเพื่อแจ้งเตือนขอลงตามป้าย พบว่าพนักงานขับรถไม่พอใจ เปิดประตูให้ด้วยรู้สึกโมโห ผู้โดยสารก็ลงจากรถแต่.. พนักงานขับรถจงใจแกล้งไม่จอดรถให้สนิทเพื่อให้ผู้โดยสารลง รถยังคงเคลื่อนที่ออกจากป้ายมาเรื่อยๆ.. จนกระทั่งผู้โดยสารรวมถึงผมต้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถประจำทางดังกล่าว เหตุการณ์นี้จำเป็นต้องร้องเรียนให้ทาง ขสมก. ช่วยกวดขันและลงโทษตักเตือนพนักงานขับรถนี้ เพื่อป้ิองกันเหตุต่อไปรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น จากอุปนิสัยและการไม่มีใจบริการของพนักงานขับรถอย่างเคร่งครัด หวังอย่างยิ่งว่าคำร้องเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ และขอบคุณล่วงหน้า

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ