รถเมล์แดงสาย 26 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
05/09/2019 รถเมล์แดงสาย 26 ทะเบียน 11-9836 ที่ขับผ่านป้าย ตรงข้ามกองบินตำรวจ เวลาประมาณ 5.20 น. ไม่จอดรับผู้โดยสาร ตอนแรกเห็นวิ่งอยู่เลนขวา แต่ใกล้จะถึงป้ายเปลี่ยนมาเป็นเลนซ้าย เลยโบกเพื่อจะขึ้น แต่กลับไม่จอดรับ วิ่งผ่านป้ายไปเร็วมาก ไม่รู้จะรีบไปไหน ทั้งๆที่ผู้โดยสารก็ไม่เต็ม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ