รถเมล์แดงครีมไม่จอดรับตามป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับรถเมล์ร้อนสาย 97 เป็นบ้าอะไรครับ โบกที่ป้ายแล้วไม่ยอมจอดรับ จะขับเร็วไปไหน เป็นทุกวัน ไม่มีการปรับปรุงอะไรเลยมานานล่ะ ขับแบบนี้ไม่ต้องมาขับหรอก เสียเวลาคนรอรถ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ