รถเมล์เสริม 76

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากรบกวนให้รถเมล์เสริมการเคหะธนฯ สาย76 ที่วนใต้สะพานวงแหวน ช่วงเช้ามีคนรอรถพอสมควร เจอแต่รถเสริมผ่านไป 5 คัน โชคดีที่รถเมล์เสริมอีกคันวนแล้วจอด ทะเบียน 5-90068 ขอบคุณคันนี้ที่รับ อยากให้ปรับปรุงรถเสริมคันอื่นๆด้วยครับ ไม่ก็ประสานงานกันว่าตอนนี้รถเสริมกี่คัน ปล่อยมากี่คัน ให้สามารถรับผู้โดยสารไปทำงานช่วงเช้าได้หมด

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ