รถเมล์เสริม 191

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 191 รถเสริมเยอะมาก สายปกติเวลามา คนก็เต็มรถ พนักงานขับรถ ไม่รับเพิ่ม ส่วนรถเสริม รถโล่งมาก ปกติต้องใช้สาย 191 เดินทางไปทำงาน จากลาดพร้าว 42 ลงป้ายสมบัติทัวร์ รอรถ 191 คันแรกมา สายปกติ รถเต็ม ผ่านไป 10 นาที 191 คันที่ 2 มา รถโล่งมาก เพราะเป็นรถเสริม ผ่านไปอีก 15 นาที 191 คันที่ 3 มา รถโล่ง เพราะเป็นรถเสริม ไม่เข้าใจว่าทำไมรถเสริมถึงมา 2 คันติดกัน สายปกติวิ่งน้อยมาก แถมพอมาถึงป้าย รถเต็มอีก รบกวนช่วยเพิ่มสายปกติช่วงเช้าให้ด้วย และช่วยแจ้งให้ทางสาย 191 ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ