รถเมล์เป็นไรวิ่งขวาขับรถเล่นหรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รออยู่แยกบางนา รถเมล์สาย365 ปากน้ำ-บางปะกง วิ่งขวา3คันรวด ไม่รับผู้โดยสารจะวิ่งทำไม ขับรถเล่นหรอ

ร้องเรียนได้ 1584 ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ