รถเมล์เข้าถนน เพชรหึงษ์ หรือ ตลาดบางน้ำพึ่งบ้างเลย

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากให้มีรถเมล์วิ่งเข้าถนนเพชรหึงษ์ หรือตลาดบางน้ำพึ่งบ้างครับ เดินทางแถวนั้นบ่อย ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุรที่ใช้บริการ