รถเมล์หนีบ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 145 ทะเบียน 11-8637, 3-40330 ขณะที่ผมกำลังขึ้นที่ป้ายเดอะมอลล์บางกะปิเวลา 16.13 วันนี้พุธที่ 7 สิงหาคม รถไม่เข้าป้าย จอดเลนสอง ผมเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นรถ รถรีบกระชากออกตัวอย่างรวดเร็ว ผมจึงเซอยู่บริเวณทางขึ้น หลังจากนั้นคนขับก็ปิดประตูรถ ประตูหนีบผมเป็นรอยทะลอกที่แขนซ้าย ขอให้ขสมก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการกับคนขับ เขาควรให้ผู้โดยสารขึ้นแล้วค่อยปิดประตูแล้วออกตัว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ